Websites Federale Overheid

Het adres dat u wenst te bezoeken heeft geen gekende bestemming, maar komt terecht op het webplatform van de Federale overheid. Mogelijk wenste u terecht te komen op één van de volgende websites:

Portaal belgium.be - Informatie en diensten van de overheid
www.belgium.be
Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen
www.cgvs.be
FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
economie.fgov.be
eID: alles over de elektronische identiteitskaart
eid.belgium.be
Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten
www.fagg-afmps.be
Fedict (FOD Informatie- en Communicatietechnologie)
www.fedict.belgium.be
Fedweb - Portaalsite van het federaal personeel
www.fedweb.belgium.be
Felink: het netwerk binnen de overheid met focus op vrouwen
www.felink.be
Instituut voor Gelijkheid van Vrouwen en Mannen
igvm-iefh.belgium.be
Infoshop - Informatiecentrum van de Federale Overheid
infoshop.belgium.be
FOD Kanselarij van de Eerste Minister
kanselarij.belgium.be
De Veiligheid van de Staat
staatsveiligheid.belgium.be
Algemene directie Statistiek en Economische informatie
statbel.fgov.be
Een ruimer overzicht van nuttige adressen en websites vindt u hier:
Adressen en websites

Sites de l'Administration Fédérale

L'adresse que vous essayez d'atteindre n'a pas de destination connue, cependant cette adresse est redirigée automatiquement vers la plateforme web de l'Administration Fédérale. Peut-être désirez-vous atteindre directement un des sites web suivants:

Portail belgium.be - Informations et services officiels
www.belgium.be
Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides, une instance d'asile indépendante
www.cgra.be
SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie
economie.fgov.be
eID : tout sur la carte d'identité électronique
eid.belgium.be
Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé
www.fagg-afmps.be
Fedict (SPF Technologie de l'Information et de la Communication)
www.fedict.belgium.be
Fedweb - Portail du personnel fédéral
www.fedweb.belgium.be
Felink: le réseau de l'administration qui met les femmes au premier plan
www.felink.be
Institut pour l'égalité des femmes et des hommes
igvm-iefh.belgium.be
Infoshop - Centre d'information du gouvernement fédéral
infoshop.belgium.be
SPF Chancellerie du Premier Ministre
chancellerie.belgium.be
Sûreté de l'Etat
suretedeletat.belgium.be
Direction générale Statistique et Information économique
statbel.fgov.be
Une liste plus large d'adresses utiles et des sites Web peuvent être trouvés ici:
Adresses et sites